Afgangsprojekt

- finansiel rådgivning

Det sidste modul på en akademiuddannelse er afgangsprojektet. Her får du mulighed for at gå i dybden med et emne, der interesserer dig særligt meget, eller som er relevant – enten for din nuværende jobsituation eller fremtidige karriere. Du bliver dermed specialiseret i et område efter eget valg.

Forudsætninger

Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsesmoduler svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Formål

Du opnår en kompetence, som bygger på en helhedsforståelse af det centrale fagområdes modeller og metoder anvendt på en praksisnær problemløsning. Du kan således på et analytisk og metodisk grundlag tage professionel del i forskellige praksisnære og komplekse problemløsningsprocesser inden for liniens centrale fagområde.

Dit udbytte

At kunne:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form. 

Eksamensform

Eksamensprojektet gennemføres individuelt. Projektets problemstilling er selvvalgt. Der er knyttet en vejleder til din opgave gennem hele forløbet, som bistår metodisk. Vejlederen skal godkende den valgte problemstilling senest  4 uger efter semesterstart og er ligeledes eksaminator ved den mundtlige eksamination.

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig