Administration af boligudlejningsejendomme

Med faget 'administration af boligudlejningsejendomme' opnår du juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af boligudlejnings-ejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af boligudlejningsejendomme

Fagets indhold

 • Lejekontrakten
 • Fremleje og brugsrettens overgang
 • Lejefastsættelse og regulering
 • Småhuse
 • Skatter og afgiftsforhøjelser
 • Trappelejeklausuler
 • Omkostningsbestemt leje
 • Vedligeholdelsessatsforhøjelser
 • Forbrugsregnskaber
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Betalingsmisligholdelse
 • Vedligeholdelse
 • Fraflytning
 • Istandsættelse
 • Dødsboer
 • Forbedringer

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • selvstændigt udfylde en beboelseslejekontrakt korrekt
 • gennemføre relevante lejereguleringer og -varslinger
 • håndtere anmodninger om brugsrettens overgang
 • håndtere relevante opgaver i forbindelse med aflæggelse af forbrugsregnskaber
 • afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i boliglejemål

Eksamen og ECTS

'Administration af boligudlejningsejendomme' afsluttes med en 4 timers individuel skriftlig eksamen. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

'Administration af boligudlejningsejendomme' giver 10 ECTS-point.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig