Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag eller retningsbestemte fag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Download studieordning

Uddannelsen kan tones i fire retninger, bank og realkredit, ejedomsadministration, ejendomsmægler og revision.

Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)
Samfundsøkonomi (10 ECTS)

Bank og realkredit

Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
Data, marked og afsætning (10 ECTS)
Finansielle forretninger (10 ECTS)

Ejendomsadministration

Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)
Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)
Valgfrie moduler (10 ECTS)

Ejendomsmægler

Ejendomshandel I (10 ECTS)
Ejendomshandel II (10 ECTS)
Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)

Revision

Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)
Revision og årsrapport (10 ECTS) 

Valgfag

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point og på profilen ejendomsadministration skal du vælge valgaf svarende til 10 ECTS. 

Du skal min. vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Vi udbyder følgende valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Andelsbolig og ejerforeninger (5 ECTS)
Bolig I (5 ECTS)
Bolig II (5 ECTS) - Endelig beskrivelse kommer i ny studieordning primo februar 2019
Boligfinansiering og -rådgivning (10 ECTS)
Erhvervslejeret (5 ECTS)
Ejendomsinvestering og finansiering (5 ECTS)
Finansiel regulering og compliance (5 ECTS) - Endelig beskrivelse kommer i ny studieordning primo februar 2019
Kredit til private (5 ECTS)
Investering (5 ECTS)
Pension (5 ECTS)
Rådgivning og kommunikation (10 ECTS)
Skat - privat (5 ECTS)
Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - finansiel rådgivning (10 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig