Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Hvis du ønsker at få en bestemt profil på din akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, kan du vælge mellem følgende:

Bank og realkredit
Ejendomsadministration
Ejendomsmægler
Revision og skat

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)
Samfundsøkonomi (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 30 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for det merkantile fagområde. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Følgende valgfag ligger inden for uddannelsens fagområde:
Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)
Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)
Boligfinansiering og -rådgivning (10 ECTS)
Data, marked og afsætning (10 ECTS)
Ejendomshandel I (10 ECTS)
Ejendomshandel II (10 ECTS)
Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)
Finansielle forretninger (10 ECTS)
Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)
Revision og årsrapport (10 ECTS)
Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - finansiel rådgivning (10 ECTS)

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Download studieordning