Praktiske oplysninger

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Tid og sted

De fleste fag forgår i dagstimerne, typisk fra 9.00-16.00 eller 8.30-15.30, enkelte fag har også nogle dage med aftenundervisning fra kl. 17.30 - 21.00. 

Undervisningen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her