Praktiske oplysninger

Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Tid og sted

Forløbet strækker sig over i alt 7 mødegange, 5 dage kl. 9.00 - 16.00 og 2 aftener kl. 17.30 - 21.00. Nogle fag er tilrettelagt med 6 undervisningsdage typisk fra kl. 9.00-16.00. 

Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J. 

Eksamen

Du finder mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her >>