Tilvalg: El-autorisationsprøve

Akademiuddannelsen i el-installation

Hvis du har gennemført akademiuddannelsen i el-installation til og med fag 5, er du kommet så langt, at du teoretisk er klædt på til at deltage i el-autorisationsprøven, hvis du ønsker det. 

Autorisationsprøven udarbejdes af Sikkerhedsstyrelsen. Det er en 6 timers skriftlig prøve. Prøven tilbydes flere gange om året.

Autorisationsprøven er et tilvalg

Autorisationsprøven er ikke en integreret del af akademiuddannelsen i el-installation og derfor ikke en forudsætning for at gennemføre hele uddannelsen.

En fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed skal imidlertid både have bestået en godkendt uddannelse og autorisationsprøven fra Sikkerhedsstyrelsen. Derfor tilbydes du autorisationsprøven ved siden af akademiuddannelsens øvrige moduler.    

Pris og indhold

På Maskinmesterskolen, hvor prøven afvikles, har man erfaring med, at det er en god idé at ”træne” til prøven for at kunne nå at lave alle opgaver inden for den afsatte tid på 6 timer. Derfor er muligheden for at træne op til prøven lagt ind i forløbet frem til autorisationsprøven.

Deltagelse i autorisationsprøven inkl. nedenstående koster 4.000 (ekskl. moms):

  • Mulighed for at aflevere 3 el-cases med individuel feedback
  • Deltagelse i uofficiel prøveeksamen (6 timer, vejledende løsning udleveres efterfølgende)
  • Deltagelse i el-autorisationsprøve (6 timer)

Du får nærmere information omkring tilmelding fra studieadministrationen, når du er i gang med uddannelsen.