Tilvalg: El-autorisationsprøve

Akademiuddannelsen i el-installation

Hvis du har gennemført akademiuddannelsen i el-installation til og med fag 5, er du kommet så langt, at du teoretisk er klædt på til at deltage i el-autorisationsprøven, hvis du ønsker det. 

Autorisationsprøven udarbejdes af Sikkerhedsstyrelsen. Det er en 6 timers skriftlig prøve. Prøven tilbydes flere gange om året.

Autorisationsprøven er et tilvalg

Autorisationsprøven er ikke en integreret del af akademiuddannelsen i el-installation og derfor ikke en forudsætning for at gennemføre hele uddannelsen.

En fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed skal imidlertid både have bestået en godkendt uddannelse og autorisationsprøven fra Sikkerhedsstyrelsen. Derfor tilbydes du autorisationsprøven ved siden af akademiuddannelsens øvrige moduler.    

Pris og tilmelding

Deltagelse i autorisationsprøven koster DKK 3.200 ekskl. moms.

Du får nærmere information omkring tilmelding fra studieadministrationen, når du er i gang med uddannelsen.