Installationer og el-forsyningsanlæg

Akademiuddannelsen i el-installation

Få værktøjerne til at håndtere af processen fra planlægning til servicering af elforsyningsanalæg med faget installationer og el-forsyningsanlæg'.

Du får kompetencer til at planlægge, projektere, drifte, føre eftersyn og vedligeholde elforsyningsanlæg i mellemspændings- og lavspændingsdistributionsnettet og el-tekniske bygningsinstallationer

'Installationer og el-forsyningsanlæg' forudsætter beståelse af faget 'bygningsinstallation'.

Indhold

  • El-forsyningsanlæggets opbygning, komponenter og funktion
  • Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellemspændings- og lavspændingsdistributionsnettet
  • Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer

Dit udbytte

Når du har taget 'installationer og el-forsyningsanlæg' kan du: 

  • udføre projektering af el-tekniske installationer, der er omfattet af elsikkerhedsloven
  • anvende værktøjer og metoder der skal bruges i forhold til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg
  • vurdere og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder vedrørende elforsyningsanlæg og installationer

Eksamen og ECTS

'Installationer og el-forsyningsanlæg' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur. 

Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Installationer og el-forsyningsanlæg' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.