Bygningsinstallation

Akademiuddannelsen i el-installation

Få styr på at tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer med faget 'bygningsinstallation'. Du får værktøjer til planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer.

'Bygningsinstallation' forudsætter beståelse af faget 'installation og dokumentation'.

Indhold

  • Planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske bygningsinstallationer
  • El-tekniske bygningsinstallationers opbygning, anvendte komponenter, deres funktion og energimæssige konsekvenser
  • Gældende bekendtgørelser og standarder inden for området

Dit udbytte

Når du har taget 'bygningsinstallation' kan du: 

  • anvende værktøjer og metoder der skal bruges i forhold til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og servicere el-tekniske bygningsinstallationer
  • vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området
  • vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for området under hensyntagen til energi- og miljøtekniske forhold
  • projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer

Eksamen og ECTS

'Bygningsinstallation' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

Faget giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Bygningsinstallation' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.