Bygningsautomatik

Akademiuddannelsen i el-installation

Lær om intelligente bygningsinstallationer (IBI) og Building Management Systems (BMS) med faget 'bygningsautomatik'. Du lærer bl.a. at vurdere anlægsformer inden for bygningsautomatik og udvælge relevante løsninger. 

'Bygningsautomatik' forudsætter beståelse af faget 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer'.

Indhold

  • Planlægning, projektering og udførelse af bygningsautomatik med teknologier inden for Intelligente Bygnings Installationer (IBI) og Building Management Systems (BMS)
  • El-tekniske og elektroniske systemer til styring og regulering af bygningers energiforsyning
  • Komponenter, deres anvendelse og funktion

Dit udbytte

Når du har taget 'bygningsautomatik' kan du: 

  • vurdere anlægsformer inden for bygningsautomatik – herunder IBI og BMS
  • vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for bygningsautomatik
  • vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger inden for bygningsautomatik under hensyntagen til energi- og miljøtekniske forhold

Eksamen og ECTS

'Bygningsautomatik' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. 

Faget giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Bygningsautomatik' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.