Bekendtgørelser og standarder

Akademiuddannelsen i el-installation

Med faget 'bekendtgørelser og standarder' lærer du at varetage tekniske, sikkerhedsmæssige og kvalitetsledelsesmæssige opgaver i en autoriseret el-installationsvirksomhed.

Du lærer at  at udføre drift eftersyn, afprøvning og vedligeholdelse af el-tekniske installationer i tæt dialog samarbejde med kunder og leverandører.

'Bekendtgørelser og standarder' forudsætter beståelse af faget 'installationer og el-forsyningsanlæg'.

Indhold

 • Gældende autorisationslovgivning og gældende elsikkerhedslov
 • Stærkstrømsbekendtgørelsens krav vedrørende dimensionering, udførelse og idriftsættelse af el-tekniske installationer omfattet af elsikkerhedsloven
 • Projektering og dimensionering af el-tekniske installationer der er omfattet af elsikkerhedsloven
 • Projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet

Dit udbytte

Når du har taget 'bekendtgørelser og standarder' kan du: 

 • redegøre for projekteringen og dimensioneringen af el-tekniske installationer, der er omfattet af el-sikkerhedsloven
 • udføre projektering af dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet
 • udføre eftersyn afprøvning af el-tekniske installationer
 • udføre drift eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer
 • udføre arbejde på eller nær ved el-tekniske installationer
 • formidle relevante dele af bekendtgørelser og standarder til samarbejdspartnere og kunder
 • håndtere udviklingsorienterede opgaver i relation til professionen som el-installatør

Eksamen og ECTS

'Bekendtgørelser og standarder' afsluttes med en skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Faget giver 5 ECTS point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Bekendtgørelser og standarder' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.