Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer

Et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i el-installation

Få færdighederne til at håndtere el-tekniske boliginstallationer med faget 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer'.

Du kommer til at arbejde med udførelse og drift af el-tekniske boliginstallationer og du får indsigt i grundlæggende beregning af el-tekniske kredsløb og el-tekniske maskiner, samt grundlæggende matematik.

Indhold

  • El-tekniske boliginstallationers opbygning
  • Gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen og tilhørende standarder
  • Stærkstrømsområdets passivkomponenter og deres anvendelse
  • Stærkstrømsområdets teori og dens betydning for el-tekniske installationers- og anlægsfunktioner
  • Metoder og værktøjer til beregning af el-tekniske kredsløb
  • Grundlæggnde praktisk opbygning af el-tekniske maskiner

Udbytte

Med 'grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' får du kompetencer til at:

  • udføre og drifte el-tekniske boliginstallationer
  • vurdere problemstillinger og gennemføre praksisnære løsninger inden for stærkstrømsområdet samt formidle disse løsninger
  • udføre beregning af almindeligt forekomne el-tekniske kredsløb opbygget af passivkomponenter
  • håndtere planlæggelsen og udførelsen af el-tekniske boliginstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi i et fagligt og tværfagligt samarbejde

Eksamen og ECTS

'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt