Praktiske oplysninger

Akademiuddannelsen for offentlig ledelse

Hvor og hvornår 

Ledelsesforløbet afholdes forår og efterår. Du kan se den aktuelle mødeplan for næste opstart her på siden.

Forløbet foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus, 
Ringsvej Syd 104,
8260 Viby J

Der vil desuden være aktiviteter i tilknytning til forløbet på din arbejdsplads.

Hvem kan deltage? 

Ledere med og uden personaleansvar, som har noget erfaring med ledelse og som ønsker at handle på de udfordringer de møder i forhold til deres eget lederskab og de fællesskaber,
de indgår i. Din chef inddrages før forløbet starter i forhold til dialog om din udfodring og vil blive inviteret til et opfølgningsmøde efter eksamen.

Tilmelding og deltagerfinansiering

Du tilmelder dig ét modul ad gangen.Tilmelding sker efter aftale med nærmeste leder. 

Alle ledere i Aarhus Kommune, der ønsker at tage et enkelt modul eller alle tre moduler i denne nye akademiuddannelse i ledelse, får betalt deltagerbetalingen via trepartsmidlerne i Aarhus Kommunes fælles pulje ’Bedst Praktisk Ledelse’.

Puljen skal ikke søges. Optagelse på et af disse tre moduler udløser automatisk finansiering af din deltagelse fra puljen. Ledere fra andre Kommuner følger egen kommunes retningslinjer for deltagerbetaling.