Moduler

Akademiuddannelsen for offentlig ledelse

Der udbydes tre moduler fra akademiuddannelsen i ledelse: 

  • Ledelse i praksis: fokus på det personlige lederskab 
  • Organisation og arbejdspsykologi: fokus på lederen og samspillet med medarbejderne 
  • Det strategiske lederskab: fokus på strategien og hvordan den omsættes i afdelingen

Modulerne er ikke nye. Det nye er, at pensum er individuelt. Læringen tager udgangspunkt i din
aktuelle ledelsesudfordring og viden inddrages, når behovet opstår.

Du tager ét modul af gangen. Rækkefølgen bliver først fastlagt, når du har deltaget i to intromødedage. Hvert modul afsluttes med en eksamen. 

Du følger samme hold, og de tre moduler kan færdiggøres i løbet af 1-1½ år. Ønsker du en hel akademiuddannelse i ledelse, kan de resterende fag samt afgangsprojektet tages på et åbent hold.

Læs mere om akademiuddannelsen i ledelse og indholdet på de tre moduler her >>