Den fælles akademiuddannelse for offentlige ledere

Meld dig til et lederudviklingsforløb, du selv er med til at skabe.

Det er dine behov, der bestemmer, hvad du skal lære – og teorien kan du anvende i praksis i dit lederjob med det samme. Du styrker dine lederkompetencer og får nye vinkler og perspektiver på ledelse.

Forløbet er tilrettelagt, med en del en-til-en-sparring og coaching. Du mødes desuden med andre kommunale ledere, der har de samme ledelsesudfordringer som dig. Din nærmeste leder involveres også undervejs.

Hvorfor vælge et ledelsesforløb for offentlige ledere?

  • Forløbet fokuserer på samspillet mellem leder, handling og organisation
  • Din egen ledelsesudfordring er omdrejningspunktet for dit læringsforløb
  • 60 % individuelt pensum - 40 % fælles pensum
  • Du får viden, når du har brug for det
  • Løbende sparring med proceskonsulenten fra Erhvervsakademi Aarhus
  • Du opbygger et værdifuldt netværk gennem sparring med andre kommunale ledere
  • Praksis, refleksion og teori er bærende elementer i læringsprocessen
  • Eksamen er en evaluering af det lederudviklingsforløb, du selv har gennemgået.

"Jeg er blevet bedre til at afholde møder, der skaber udvikling og fremdrift"

”Jeg forstår nu, hvad strategi er!”

"Jeg har ikke flere udfordringer, der spærrer, men kan fokusere på at gribe de muligheder, der er"

— Tidligere deltagere på forløbet udtaler

Aarhus Kommune uddanner ledere på Sønderhøj

Ny, alternativ lederuddannelse skal få flere offentlige ledere til at opkvalificere sig.

Læs mere