Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

Akademiuddannelsen i byggekoordination

'Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer' er for dig, der ønsker et stærkt teoretisk fundament og nye perspektiver, som du kan anvende direkte i dit arbejde med koordinering og optimering af byggeprocesser.

Med faget får du kompetencer til at afhjælpe nogle af de udfordringer, som bygge- og anlægsbranchen står over for med stigende kompleksitet i byggesagerne og deraf øget behov for koordinering og optimering af processer for at kunne levere den ønskede kvalitet i løsningerne.

 Indhold

  • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (tid og kvalitet)
  • Lean Construction
  • Logistik og digital kvalitetssikring
  • Praktisk forhandlingsteknik
  • Tidsstyring af projekter

Udbytte

Med 'planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer' får du kompetencer til at: 

  • vurdere, analysere og optimere samspillet mellem forskellige faggrupper i byggeprojekter
  • planlægge byggeprocesser, så ressource- og tidsspild minimeres
  • håndtere arbejdsmiljøforhold og kvalitetssikring på en byggesag
  • deltage i tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter med en professionel tilgang
  • vurdere hvornår forskellige fagpersoner skal inddrages i granskning af et udbudsmateriale

Eksamen og ECTS

'Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er intern censur. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer' er et fag på akademiuddannelsen i byggekoordination, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.