Personaleledelse og -jura i byggeriet

Akademiuddannelsen i byggekoordination

På faget ’Personaleledelse og -jura i byggeriet’ lærer du at fastsætte medarbejdernes arbejdstid og minimumsløn, at håndtere ansættelsesretslige tvister, samt at vurdere hvornår der kan udstedes advarsler og bortvisninger mv.

Du får bl.a. kompetencer til at udarbejde ansættelseskontrakter i overensstemmelse med gældende overenskomster i bygge- og anlægsbranchen.

Indhold

  • Gældende overenskomster inden for bygge- og anlægssektoren
  • Ansættelsesret (arbejdsgivere, lønmodtagere og faglige organisationer)
  • Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold
  • Brug af sociale klausuler i byggeriet
  • Konsekvenser i forbindelse med misligeholdelse af pligter og rettigheder
  • Arbejdsgivers pligter og ledelsesret i bygge- og anlægssektoren
  • De væsentligste regler om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Dit udbytte

Når du har taget 'Personaleledelse og -jura i byggeriet' kan du udarbejde en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med gældende lovgivning for området, herunder anvende overenskomster og det fagretlige system i forbindelse med ansættelseskontrakter.

Eksamen og ECTS

'Personaleledelse og -jura i byggeriet' giver 10 ECTS-point. 

'Personaleledelse og -jura i byggeriet' afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af synopsis. Intern censur.

Fleksibel efteruddannelse

'Personaleledelse og -jura i byggeriet' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i byggekoordination, som er en del af det merkantile fagområde. 

'Personaleledelse og -jura i byggeriet' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser, og du kan tage faget som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål, eller book en karrieresamtale her.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.