Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Faget 'Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder' sætter fokus på den økonomiske sammenhæng mellem en virksomhed og bygge- og anlægsprojekter. Du lærer at formidle væsentlige økonomiske problemstillinger i byggeprocessen til byggesagens interessenter.

Indhold

  • Projektbudgetter, økonomisk risikostyring, rentabilitet
  • Økonomisk sammenhæng mellem en virksomhed og bygge- og anlægsprojekter.
  • Indirekte faktorer i organiseringen og omverdenen, der påvirker økonomien i projekt og virksomhed

Dit udbytte

Når du har taget 'Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder', kan du: 

  • få udviklingsbaseret viden om de organisatoriske forhold og virksomhedstyper inden for bygge- og anlægsbranchen
  • få viden om væsentlige nationale og internationale sammenhænge, der har betydning for byggesagen og virksomheden
  • få viden om centrale økonomiske begreber og deres betydning, såsom likviditet, dækningsbidrag, risiko, kapacitetsomkostninger, variable omkostninger samt betydningen af efterkalkulation
  • forstå væsentlige styringsmekanismer i en virksomhed og en byggesag
  • forstå sammenhængen mellem medarbejdernes trivsel, fravær og præstationer samt betydningen for virksomhedens eller projektets økonomi
  • håndtere sammenhængen mellem byggeriets stader og aconto-betalinger
  • vurdere og håndtere betaling for ekstraarbejde

Eksamen og ECTS

'Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder' giver 10 ECTS-point. 

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder ' er et fag på akademiuddannelsen i byggekoordination, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.