Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Faget 'Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen' har rettet fokus på de juridiske problemstillinger og kommunikation, der er i forbindelse med bygge- og anlægsbranchen. Du lærer at formidle praksisnære problemstillinger på tværs af faggrupper og opstille og vælge faglige løsningsmuligheder.

Indhold

  • Kommunikative og juridiske problemstillinger i bygge- og anlægsbranchen.

Dit udbytte

Når du har taget 'Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen', kan du: 

  • vurdere byggesagens juridiske problemstillinger på baggrund af en juridisk granskning og kunne formidle disse til byggesagens samarbejdspartnere
  • vurdere de forskellige entrepriseformer
  • vurdere byggesagens aktuelle aftaler i forhold til gældende regler
  • vurdere erhvervets kommunikative problemstillinger tværfagligt i forhold til forskellige personlighedstyper
  • vurdere og vælge relevant viden for bygge- og anlægsbranchen i analyse og formidling af praksisnære problemstillinger i rapportform
  • anvende centrale metoder og værktøjer i forbindelse med målgruppeorienteret kommunikation inden for branchen, eksempelvis byggeriets parter samt teamkommunikation.

Eksamen og ECTS

'Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen' giver 10 ECTS-point. 

Fleksibel efteruddannelse

'Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen' er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i byggekoordination, som er en del af det merkantile fagområde. 

'Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser, og du kan tage faget som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål, eller book en karrieresamtale her.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.