IT i udførelsesfasen

Akademiuddannelsen i byggekoordination

På faget ’IT i udførelsesfasen’ lærer du at anvende relevante programmer til planlægning og styring af byggeprocessen og ressourceforbruget, fx. ift. proces- og stavdiagrammer, location based planning (cyklogram) mv. samt at anvende projektweb for adgang til udbudsmateriale og tilbudsgivning mm.

Du får kompetencer til at foretage digital tidsplanlægning og -ressourcestyring på mindre byggeopgaver samt at foretage digital prissætning, kalkulation og afgivelse af digitalt tilbud.

Indhold

  • Anvendelsen af relevante digitale programmer til planlægning, ressourcestyring (tid og kvalitet)
  • Digital mængdeberegning, prissætning, kalkulation, tilbudsgivning og kvalitetssikring.

Dit udbytte

Når du har taget 'IT i udførelsesfasen', kan du:

  • foretage digital tidsplanlægning og -ressourcestyring på mindre byggeopgaver
  • foretage valg af relevant udbudsmateriale på en projektweb
  • foretage digital mængdeudtagning på baggrund af arkitekt- og ingeniørtegninger
  • foretage digital prissætning, kalkulation og afgivelse af digitalt tilbud
  • foretage kvalitetssikring ved anvendelse af et digitalt program.

Eksamen og ECTS

'IT i udførelsesfasen' giver 10 ECTS-point. 

'IT i udførelsesfasen' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition

Fleksibel efteruddannelse

'IT i udførelsesfasen' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i byggekoordination, som er en del af det merkantile fagområde. 

'IT i udførelsesfasen' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser, og du kan tage faget som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål, eller book en karrieresamtale her.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.