Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Indretningen af byggepladsen er et vigtigt led i udførelsen af et byggeri. Det er denne, der skaber de rette betingelser for arbejdet og transport, hvorimod en uhensigtsmæssig indretning besværliggør byggeprocessen.

Formålet med modulet er primært at give den studerende et beslutningsgrundlag for planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, herunder anvendelse af styringsredskaber og opfølgningsværktøjer.

Indhold

 • Planlægning og byggeledelse
 • Byggepladslogistik og materialehåndtering (fx TRIMBYG/LEAN)
 • Værktøjer til planlægning og opfølgning (byggepladsplan, tidplaner, budgetter mm.)
 • Tilbud og økonomi (hvad koster indretningen og driften af en byggeplads?)
 • Byggepladsens fysiske indretning (indhegning, trafik, forsyninger, skurby, belysning, stillads, lagerplads, byggekraner mm.)
 • Sikkerhed og skiltning på byggepladsen (fx PSS, APV)
 • Vinterforanstaltninger
 • Bæredygtighed i relation til byggepladsen (fx i forhold til DGNB, udtørring, elforbrug).

Dit udbytte

Når du har taget 'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads', kan du: 

 • lede og drive en mindre/mellemstor byggeplads
 • håndtere et udbudsmateriale specifikt i relation til byggepladsdriften, herunder foretage tværfaglig granskning, afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation indeholdende indhentede tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter
 • håndtere samarbejdet imellem bygherre, rådgivere, udførende fag/-underentreprenører, egne håndværkere, leverandører og producenter om gennemførelsen af byggepladsdriften.

Eksamen og ECTS

'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads' giver 5 ECTS-point. 

'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads' afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af godkendt byggeprojekt med fokus på byggepladsdrift.

Fleksibel efteruddannelse

'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads' er et fag på akademiuddannelsen i byggekoordinationder er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget. 

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej