Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Faget 'Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen' ruster dig til at kunne vurdere alle arbejdsmiljømæssige problemstillinger i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav. Du vil lære at udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde, forbedre og anvende metoder, processer og systemer til forbedring af sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen.

Indhold

 • Arbejdsmiljøkoordinator (projektering og byggeri)
 • Arbejdsmiljøledelse (herunder rollerne i virksomheden)
 • Investeringer i arbejdsmiljø og betydning for virksomhedens bundlinje
 • Kommunikation, processer og fastholdelse af skarp arbejdsmiljøprofil
 • Love og regler vedrørende arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljøplaner (virksomhed og PSS for byggepladser).

Dit udbytte

Når du har taget 'Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen', kan du: 

 • vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav
 • udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde, forbedre og anvende metoder, processer og systemer inden for sikkerhed og arbejdsmiljø
 • udføre sikkerhedskoordinatorens pligter og opgaver ved ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
 • kommunikere fordele ved forbedret arbejdsmiljø for byggeprocessens aktørere
 • lave planer for sikkerhed og sundhed (PSS for en byggesag).

Eksamen og ECTS

'Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen' giver 10 ECTS-point. 

'Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen' afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i egen case fra en byggeplads. Skriftlig præsentation, fx PowerPoint, samt (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed afleveret på papir til eksamen. Ekstern censur.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen' er et fag på akademiuddannelsen i byggekoordination, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget. 

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej