Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Download studieordning

I øjeblikket udbyder vi kun faget 'planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer'. De øvrige fag kan du læse om i uddannelsens studieordning ovenfor. 

Obligatoriske fag

Valgfag

Valgfag skal udgøre i alt 20 ECTS-point.

  • Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen (10 ECTS)         
  • Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads (5 ECTS)
  • IT i udførelsesfasen (10 ECTS)
  • Kommunikation på byggepladsen (5 ECTS)
  • Personaleledelse og -jura i byggeriet (10 ECTS)
  • Salg og markedsføring (10 ECTS)

Du kan også vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område, men disse må dog højst udgøre 15 ECTS-point. Disse skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valg af fag for uddannelsens faglige område.

Se oversigt over fagområder >>

Afgangsprojekt

  • Afgangsprojekt - byggekoordination (10 ECTS) 

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig