Praktiske oplysninger

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Sted

Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J. 

Kursus i studieteknik

Inden studiestart har du mulighed for at tage et kursus i studieteknik.

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her