Akademiuddannelse i byggekoordination

Som byggekoordinatoren bliver du bindeleddet mellem projektlederen og de udførende håndværkere. Dit primære fokus som byggekoordinator er optimering af byggeprocesserne.

I små og mellemstore virksomheder vil du også kunne fungere som koblingen mellem hjemmevirksomheden og produktionen på de byggepladser, virksomheden er beskæftiget på.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Bindeleddet mellem byggeriets faggrupper 

Byggekoordinatoruddannelsen skal være med til at afhjælpe nogle af de udfordringer, bygge- og anlægsbranchen står over for.

Den stigende kompleksitet i byggesagerne i dag giver et øget behov for koordinering og optimering af processer, hvis virksomhederne skal kunne levere den ønskede kvalitet.

De skal kunne håndtere de stigende krav til produktivitet, økonomi og lovgivning i byggeprocesser. Uddannelsen forener forretningsforståelse og viden om det byggefaglige, og gør dermed dimittender i stand til at tænke forretning ind i alle faser af et byggeri. Det er der i høj grad brug for i branchen.

— Michael E. Anker, direktør i tømrer- og snedkerfirmaet E. Anker & Søn og formand for Dansk Byggeri’s Aarhus-afdeling.

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - først til mølle

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling med op til 10.000 pr. år. Det er først til mølle. Læs mere

Ny uddannelse giver nye muligheder

Faglærte, der fx på grund af slitage ikke kan følge med på byggepladsen mere, får nye muligheder.

Læs mere

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej