Akademiuddannelse i byggekoordination

Er du faglært, kan du bygge oven på dit svendebrev og læse til byggekoordinator, mens du er i job. Uddannelsen til byggekoordinator svarer til en kort, videregående uddannelse.

Som byggekoordinator bliver du bindeleddet mellem projektlederen og de udførende håndværkere. Dit primære fokus som byggekoordinator er optimering af byggeprocesserne.

I små og mellemstore virksomheder kan du også være den, der står for koblingen mellem hjemmevirksomheden og produktionen på de byggepladser, som virksomheden er beskæftiget på.

Akademiuddannelsen i byggekoordination er en deltidsuddannelse, hvilket betyder at du tager uddannelsen sideløbende med dit job. Uddannelsen er en oplagt mulighed for videreuddannelse, hvis du er uddannet tømrer og ønsker at bygge oven på dit svendebrev.

Byggekoordinatoruddannelsen er skabt i samarbejde med bygge- og anlægsbranchen for at afhjælpe nogle af de udfordringer, branchen står midt i. Den stigende kompleksitet i byggesagerne giver nemlig et stort behov for koordinering og optimering af processer, hvis virksomhederne skal levere den ønskede kvalitet.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i byggekoordination er en deltidsuddannelse, som du tager, mens du arbejder ved siden af. I niveau svarer den til en kort videregående uddannelse, på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. 

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Den består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, som svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Brug for at få opfrisket studieteknik? 

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (10 ECTS)

Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder (10 ECTS)

Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen (10 ECTS)

Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads (5 ECTS)

IT i udførelsesfasen (10 ECTS)

Kommunikation på byggepladsen (5 ECTS)

Personaleledelse og -jura i byggeriet (10 ECTS)

Salg og markedsføring (10 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for byggekoordinatoruddannelsen her (pdf)

Du kan også tage byggekoordinatoruddannelsen på fuld tid

Det er også muligt at tage byggekoordinatoruddannelsen på fuld tid som en SU-berettiget, videregående uddannelse. På den måde tager uddannelsen to år, og her går der mange håndværkere, som er i gang med et sporskifte, eller som tager en pause fra arbejdsmarkedet for at dygtiggøre sig.

Se mere om byggekoordinator som fuldtidsstudie

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Vi skal kunne håndtere de stigende krav til produktivitet, økonomi og lovgivning i byggeprocesser. Uddannelsen til byggekoordinator forener forretningsforståelse og viden om det byggefaglige, og gør dermed de færdiguddannede i stand til at tænke forretning ind i alle faser af et byggeri. Det er der i høj grad brug for i branchen.

Michael E. Anker, direktør i tømrer- og snedkerfirmaet E. Anker & Søn og formand for Dansk Byggeri’s Aarhus-afdeling.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen i byggekoordination, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Ingen kurser fundet

Jette Svane Jensen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Jette Svane

kursussekretær

Mail: jsbn@eaaa.dk

Telefon: 7228 6102