Udvikling af automatiske styringer

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

I faget 'udvikling af automatiske styringer' får du indsigt i gældende regler, sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering. Du får styr på begreber, teorier og metoder inden for procesautomation, og du arbejder helt konkret med at udvikle automatiske styringer.

Indhold

  • Teknologi og gældende regler for udvikling af operatørinterface til betjening af et automatisk anlæg
  • Styringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes indenfor procesautomation
  • Kendskab til følere og sensorer

Udbytte

Med 'udvikling af automatiske styringer' får du kompetencer til at:

  • anvende tekniske udviklingsværktøjer, der knytter sig til at udvikle, dimensionere, programmere og konfigurere styringer inden for proces- og automationsområdet
  • programmere operatørinterface
  • konfigurere industriel kommunikation

Eksamen og ECTS

'Udvikling af automatiske styringer' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et portfolio. Der er ekstern censur og der er bedømmelse efter 7- trins skalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'udvikling af automatiske styringer'' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Faget afvikles enten i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C eller på Erhvervsakademi Dania i Randers. Det kan du se nedenunder.

Ingen kursusdato fastlagt