Udvikling af automatiske styringer

Akademiuddannelsen i automation og drift

I faget 'udvikling af automatiske styringer' får du indsigt i gældende regler, sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering. Du får styr på begreber, teorier og metoder inden for procesautomation, og du arbejder helt konkret med at udvikle automatiske styringer. 

Indhold

  • Teknologi og gældende regler for udvikling af operatørinterface til betjening af et automatisk anlæg
  • Styringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes indenfor procesautomation
  • Kendskab til følere og sensorer

Udbytte 

Med 'udvikling af automatiske styringer' får du kompetencer til at: 

  • anvende tekniske udviklingsværktøjer, der knytter sig til at udvikle, dimensionere, programmere og konfigurere styringer inden for proces- og  automationsområdet
  • programmere operatørinterface
  • konfigurere industriel kommunikation

Eksamen og ECTS

'Udvikling af automatiske styringer' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et portfolio. Der er ekstern censur og der er bedømmelse efter 7- trins skalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Udvikling af automatiske styringer' er et fag på akademiuddannelsen i automation og drift, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget. 

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Find vej