Offshore produktion og teknologi

Akademiuddannelsen i automation og drift

Få teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding. 

I faget 'offshore produktion og teknologi' arbejder du olie- og gasudvindingsteknikker, olie- og gasdistribution, raffinering og lagring. Du får indsigt i platformstypers tekniske og driftsmæssige virke og i arbejdsorganiseringen og sikkerheden på platforme.

Indhold

  • Organisering og sikkerhed inden for offshore olie- og gasplatforme
  • Olie- og gasdistribution, raffinering og lagring
  • Olie- og gasudvindingsteknikker
  • Forståelse for den termodynamiske del af behandlingsprocessen

Dit udbytte

Når du har taget 'Offshore produktion og teknologi' kan du: 

  • vurdere procestekniske anlægs driftstilstand
  • vurdere styringer og reguleringer af petrotekniske/procestekniske anlæg 
  • optimere anlæg under hensynstagen til det driftsmæssige, vedligeholdsmæssige og arbejdsmiljømæssige

Eksamen og ECTS

Faget 'offshore produktion og teknologi' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, der er ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Offshore produktion og teknologi' er et fag på akademiuddannelsen i automation of drift, der er del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget. 

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Find vej