Udvikling af automatiske styringer

Akademiuddannelsen i automation og drift

Få styr på begreber, teorier og metoder inden for procesautomation. 

I faget 'udvikling af automatiske styringer' arbejder du med udvikling af automatiske styringer. Du får indsigt i gældende regler, sikkerhedskrav, projektudvikling, konfiguration og programmering. 

Indhold

  • Teknologi og gældende regler for udvikling af operatørinterface til betjening af et automatisk anlæg
  • Styringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes indenfor procesautomation
  • Kendskab til følere og sensorer

Udbytte 

Med 'udvikling af automatiske styringer' får du kompetencer til at: 

  • anvende tekniske udviklingsværktøjer, der knytter sig til at udvikle, dimensionere, programmere og konfigurere styringer inden for proces- og  automationsområdet
  • programmere operatørinterface
  • konfigurere industriel kommunikation

Eksamen og ECTS

'Udvikling af automatiske styringer' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et portfolio. Der er ekstern censur og der er bedømmelse efter 7- trins skalaen. Faget giver 10 ECTS-point.

Samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi Dania har samarbejder om akademiuddanelsen i automation og drift. Udvikling af automatiske styringer foregår i Randers på Erhvervsakademi Dania.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'udvikling af automatiske styringer' er et fag på akademiuddannelsen i automation og drift, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget. 

Udvikling af automatiske styringer