Drift og vedligehold

Akademiuddannelsen i automation og drift

Lær at håndtere vedligehold af automatiske anlæg med faget 'drift og vedligehold'. 

Du får også viden om teknisk dokumentation i forhold til gældende normer og standarder for vedligehold af automatiske anlæg, så du kan håndtere og ajourføre vedligeholdelsesmanualer.

Indhold

  • Drift og vedligehold af automatiske anlæg
  • Procedurer for opstart og indkøring af automatiske anlæg
  • Systematisk vedligehold  af automatiske anlæg
  • Teknisk dokumentation for vedligehold af automatiske anlæg
  • Ajourføring af vedligeholdelsesmanualer

Dit udbytte

Når du har taget 'drift og vedligehold' kan du: 

  • udføre systematisk vedligehold på automatiske anlæg
  • planlægge vedligeholdelsesløsninger i henhold til gældende standarder
  • udføre teknisk dokumentation for vedligehold af automatiske anlæg
  • ajourføre af vedligeholdelsesmanualer, herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase. Der er ekstern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen. 'Drift og vedligehold' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Drift og vedligehold' er et fag på akademiuddannelsen i automation of drift, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget. 

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Find vej