Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i automation og drift

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to til tre retningsbestemte fag, et valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet. Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse eller blot tage enkelte fag.

Download studieordning

Du kan tone uddannelsen i en af to retninger: offshore, olie og gas eller industri. For at starte på de retningsbestemte fag, skal uddannelsens obligatoriske fag være gennemført.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Industri

Valgfag

Vi udbyder i øjeblikket følgende valgfag på akademiuddannelsen i automation og drift. De retningsbestemte fag ovenfor kan også indgå som valgfag:

Du kan også vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område, men de må højst udgøre 5 ECTS-point. Disse skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Kontakt os hvis du ønsker vejledning om valg af fag den for uddannelsens faglige område.

Se oversigt over fagområder >>

Afgangsprojekt

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig