Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i automation og drift

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to til tre retningsbestemte fag, et valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet. Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse eller blot tage enkelte fag.

Download studieordning

Du kan tone uddannelsen i en af to retninger: industri, eller offshore, olie og gas. I Aarhus kan du pt. kun tage retningen 'industri'. For at starte på de retningsbestemte fag skal du først have gennemført uddannelsens obligatoriske fag.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Retningsbestemte fag, industri

Valgfag

Herunder kan du se, hvilke valgfag vi pt. udbyder på akademiuddannelsen i automation og drift. De retningsbestemte fag ovenfor kan også indgå som valgfag:

Du kan også vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område, men de må højst udgøre 5 ECTS-point. Disse skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valg af fag den for uddannelsens faglige område.

Se oversigt over fagområder >>

Afgangsprojekt

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig