Praktiske oplysninger

Akademiuddannelsen i automation og drift

Tid og sted

Undervisningen foregår om dagen i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00. 

Undervisningen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10 (Navitas)
8000 Aarhus C

Find vej >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her