Få en professionsbachelor i softwareudvikling i praktik

Flere kræfter til programmering og systemudvikling

>Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor i Softwareudvikling, som kan se med nye øjne på virksomhedens opgaver inden for bl.a. systemudvikling, systemvedligeholdelse og programmering af større IT-systemer.