Få en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Hvis du ønsker mere information om mulighederne i og vilkårene for et praktiksamarbejde, er du velkommen til at kontakte praktikkoordinator Anne Kirketerp på mail anki@eaaa.dk eller telefon 7228 6380.