Få en produktionsteknolog i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Hvis du ønsker mere information om mulighederne i og vilkårene for et praktiksamarbejde, er du velkommen til at kontakte praktikkoordinator på Aarhus Maskinmesterskole Trine Schmelling på mail trs@aams.dk  eller telefon 4083 8913.

For at kvalitetssikre praktikken, er der en række minimumskrav til praktikvirksomheden (pdf)