Få en finansbachelor i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

På finansbacheloruddannelsen skal de studerende i praktik på 5. semester efter 2 års studier. 5. semester ligger i efteråret. På uddannelsens 4. semester begynder de stu­derende at specialisere sig inden for et af disse områder:

  • Revision
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration
  • Finansielle forretninger (bank)
  • Forsikring.

De studerende har derfor et godt kendskab til branchen, inden praktikken starter.