Studietilfredshed

- professionsbachelor i webudvikling

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 64 %
2014
svar fra 72 %
2015
svar fra 95 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
70  66 69
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
72 70 71
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
76 72 75
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  70  69 68
Undervisning 72 75 77
Socialt miljø 69  69 77
Fysisk miljø 68  na 66
Udstyr og materialer 70 na 74

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.