1. semester

På første semester bliver du introduceret til forskellige områder inden for digital konceptudvikling. Du lærer om konceptudvikling af e-handelsløsninger, om digital reklamekampagne og om digital kommunikation generelt.

Alle uddannelsens fagområder bliver introduceret i løbet af semesteret, så du tidligt i forløbet bliver klædt på til at vælge den retning, du vil specialisere dig i, en passende praktikvirksomhed og et eksamensprojekt, som højner dine fremtidige jobmuligheder.

På første semester har du tre fag:

E-konceptudvikling og e-projektledelse (20 ECTS)

I e-konceptudvikling er fokus på konceptuel forbedring eller nyudvikling af virksomheders og organisationers e-handelsløsninger, digitale reklamer og andre former for digitale kommunikationsprodukter. Du får viden om de aktuelle trends inden for området og bliver introduceret til teori og praksis inden for e-handel, e-markedsføring, digital reklame, e-design, e-kommunikation, kommunikationsteknologi, interkulturel formidling og mediekonvergens.

I e-projektledelse skal du lære at varetage projektlederrollen, når en virksomhed skal udvikle e-koncepter eller implementere digitale kommunikationsløsninger.

Brugerundersøgelse (5 ECTS)

I faget brugervenlighed lærer du, hvad informationsarkitektur og usability er, og hvad det kan bruges til. Du får kompetencer til at anvende din viden til at forbedre og optimere brugeroplevelsen i et digitalt kommunikationsprodukt. Det kan blandt andet ske ved at udføre brugerundersøgelse og tests af brugeroplevelse og adfærd.

Videnskabsteori (5 ECTS)

I videnskabsteori lærer du at anvende videnskabelige metoder og redskaber – kvalitative og kvantitative - til testning og analyse af digitale kommunikationsløsningers design, funktionalitet, brugerundersøgelse og informationsarkitektur.