Studietilfredshed

- professionsbachelor i digital konceptudvikling

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 60 %
2014
svar fra 87 %
2015
svar fra 44 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
69  59 66
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
69 60 71
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
75 69 74
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  66  62 67
Undervisning 77 66 78
Socialt miljø 71  68 75
Fysisk miljø 69  na 69
Udstyr og materialer 73 na 65

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.