Om uddannelsen

Uddannelsen varer to år fordelt på fire semestre. Du kommer til at arbejde med mange forskellige produktionsværktøjer, programmer, teorier og metoder. Vi arbejder med design i bred forstand - ikke kun skærmdesign - men også design af projektplaner, kommunikationsplaner og den bagvedliggende kodestruktur.

De tre første semestre er uddannelsens obligatoriske del, hvor du opnår et bredt fagligt fundament. Den obligatoriske del består af fire emneområder:

  • Virksomheden
  • Kommunikation og formidling
  • Interaktionsudvikling
  • Design og visualisering. 

Uddannelsens opbygning

Emneområde

1. semester
Obligatorisk del

2. semester
Obligatorisk del

Virksomheden  Innovation, forretningsforståelse
og projektledelse (5 ECTS)
Innovation,
forretningsforståelse

og projektledelse (5 ECTS)
Kommunikation
og formidling
Kommunikations-
strategi og formidling (7,5 ECTS)
Kommunikations-
strategi og formidling (7,5 ECTS)
Interaktions-udvikling Interaktions-
konstruktion og
modellering (7,5 ECTS)
Interaktions-
konstruktion og
modellering (7,5 ECTS)
Design og visualisering Proces og metode,
digitalt design, digital æstetik og

Interfacedesign (10 ECTS)
Proces og metode,
digitalt design, digital æstetik og

Interfacedesign (10 ECTS)

Emneområde

3. semester
Obligatorisk del

4. semester
Specialedel

Kommunikation 
og formidling
Kommunikation 
og mediesociologi (5 ECTS)

Praktikforløb 
(15 ECTS)


Afsluttende hovedopgave
(15 ECTS)

Interaktions-udvikling Konstruktion 
og databaser (10 ECTS)
Design og visualisering Proces og metode, interfacedesign og 
digitale medieudtryk (5 ECTS)
Valgfag  Valgfag (10 ECTS)

Praktik og hovedopgave

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed – i Danmark eller i udlandet. Her kan du give din uddannelse en unik profil ved at fordybe dig i emner, som du er særligt interesseret i.

Læs mere om praktikopholdet.

Efter praktikken skal du skrive en afsluttende hovedopgave, som oftest udarbejdes i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Krav til computer

Vi forventer, at du selv medbringer en bærbar computer, der er egnet til multimedieproduktion

Undervisning tæt på praksis

Uddannelsen veksler mellem klasseundervisning, opgaveløsning, cases, workshops og ikke mindst projektarbejde. Hvert semester krydrer vi undervisningen med flere inspirerende oplæg og foredrag med repræsentanter fra erhvervslivet og forskningsinstitutioner.

Læs mere om undervisningen.