Studietilfredshed

- multimediedesigner

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 77 %
2014
svar fra 66 %
2015
svar fra 76 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
70  70 68
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
69 69 69
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
78 78 76
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  68  72 69
Undervisning 74 76 74
Socialt miljø 74  77 75
Fysisk miljø 73  na 72
Udstyr og materialer 77 na 69

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.