Turisme management

- en linje på serviceøkonomuddannelsen

På turismelinjen arbejder du med koordination, ledelse og innovation i virksomheder og organisationer inden for turismeerhvervet. Du får indsigt i incoming og outgoing turisme, og du bliver i stand til at udvikle, implementere og markedsføre turismeydelser. Og du kan gøre det med en forståelse af destinationen som det centrale element, herunder en forståelse af virksomhedens / organisationens rolle i turismesystemet.

Du får fokus på at skabe en helhedsorienteret forståelse for det samarbejde og de transaktioner, der foregår mellem turismeaktører.

Turismelinjen giver dig karrieremuligheder i forbindelse med ferie, fritid og oplevelser. Du kommer til at arbejde med opgaver inden for planlægning, administration, ledelse, organisering eller gennemførsel af arrangementer og aktiviteter inden for turismeområdet.