Studietilfredshed

- på serviceøkonomuddannelsen

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2014
svar fra 85 %
2015
svar fra 75 %
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
69 68
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
65 66
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
79 77
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  69 66
Undervisning 74 74
Socialt miljø 76 78
Fysisk miljø na 61
Udstyr og materialer na 69

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.