3. semester

På 3. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed og efterfølgende skrive dit afsluttende bachelorprojekt.

Praktik (15 ECTS)

Praktikken giver dig en unik mulighed for at afprøve det, du har lært, i praksis og få konkret erfaring med, hvilke job du kan varetage efter din uddannelse. Samtidig styrker du dit grundlag for en hurtig adgang til et spændende job, da praktikopholdet giver dig erfaring, du kan skrive på dit CV. Du skal selv finde den virksomhed, du ønsker at komme i praktik i.

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Bachelorprojektet skrives typisk for den virksomhed, du har været i praktik i. Projektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, som du løser med hjælpe fra de centrale teorier, metoder og problemstillinger, du har lært på studiet, og de praktiske erfaringer, du har gjort dig i praktikopholdet. Løsningen af opgaven foregår typisk i tæt kontakt med virksomheden, og du opholder dig sandsynligvis i virksomheden i en stor del af perioden. 

Det er muligt at gennemføre virksomhedspraktik og bachelorprojekt i virksomheder eller organisationer i udlandet – læs mere.