2. semester

2. semesters tema er ”Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv”. Inden for temaet får du undervisning i ”udvikling af salgsgrundlaget”, ”det taktiske og operationelle salg” og ”implementering og opfølgning”. Desuden skal du tage et valgfrit tema, som giver dig specialiserede kompetencer inden for det område, du ønsker. I løbet af semesteret lærer du at udvikle, vurdere, implementere og følge op på salgsstrategier for forskellige virksomhedstyper.

Du kan også vælge at gennemføre dit 2. semester på en uddannelsesinstitution i udlandet – læs mere her.

Udvikling af salgsgrundlaget (10 ECTS)

I faget skal du lære at udvikle salgsstrategier og salgsplaner for internationale virksomheder. Du opnår forståelse for og bliver i stand til at reflektere over centrale teorier og modeller, som kan anvendes i udviklingen af salgsstrategier og salgsplaner, som virker på virksomhedens marked. Desuden får du en generel og bred viden omkring de ledelsesmæssige teorier, der kan støtte op omkring udvikling af virksomhedens salgsgrundlag.

Du får også undervisning i discipliner, som støtter op omkring en salgsstrategi: organisationsudvikling, forandringsledelse, personlig udvikling, selvledelse, stresshåndtering, teambuilding og kompetenceudviklingsplaner.

Det taktiske og operationelle salg (5 ECTS)

Du lærer at udvælge og anvende relevante teorier og modeller, når du konkret skal planlægge og implementere det taktiske og operationelle salg på basis af den udarbejdede salgsstrategi. Du får kompetencer til professionelt at give forslag til ændringer i strategien og indsatsen, når salgets gennemførelse skal tilrettelægges.

Du bliver den medarbejder, som leder, administrerer og udvikler en organisatorisk handleplan, som sikrer succesfuld implementering af salgsplanen i konkrete salgssituationer. Blandt andet lærer du at udvikle det økonomiske grundlag for en salgsstrategi i en praktisk sammenhæng for en konkret virksomhed. Desuden får du undervisning i rekruttering og udvælgelse af salgspersonale, coaching og konflikthåndtering.

Implementering og opfølgning (5 ECTS)

I emnet lærer du at følge op på en salgsstrategi og det efterfølgende konkrete salg. Du skal kunne foretage og analysere en måling af salgsindsatsen med relevante metoder – og på baggrund at din viden komme med handlingsforslag til en justering. Du lærer om kundeopfølgningsværktøjer, værktøjer til måling af medarbejdertilfredshed og evaluering af salgsfunktionens indsats.

Valgfrit tema (10 ECTS)

Det valgfrie tema er en mulighed for, at du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Du skal vælge et emne inden for uddannelsens overordnede ramme, som du fordyber dig i. Du får erfaring med at strukturere det valgte emne, opstille mål for din viden, færdigheder og kompetencer, foretage relevant research og præsentere dine resultater for andre. Du skal skrive en rapport om emnet og efterfølgende deltage i præsentation og diskussion med dine undervisere og medstuderende.