1. semester

1. semesters tema er ”virksomhedens salgsgrundlag”. Inden for temaet får du undervisning i ”kunden som udgangspunkt”, ”branche og konkurrenter” og ”innovation”. Desuden bliver du undervist i ”videnskabsteori og metode”.

Som afslutning på semesteret udarbejdes et projekt for en konkret og selvvalgt virksomhed, hvor alle fagene sættes i spil og sammentænkes.

Kunden som udgangspunkt (15 ECTS)

I dette emne lærer du at analysere nuværende og potentielle kunders behov og ønsker. Du opnår kompetencer til at anvende denne viden, når virksomheden skal vurdere nye indsatsområder og igangsætte nye tiltag i produkt- og konceptudviklingen. Valid viden om kundegruppen er vigtig, når nye salgsaktiviteter skal planlægges, og markedsføringen skal være effektiv.

Du får erfaring med at anvende relevante redskaber i indsamling og analyse af informationer om virksomhedens kunder; deres behov, adfærd og relation til virksomheden.

Branche og konkurrenter (5 ECTS)

På et globalt marked er der en stigende kompleksitet i konkurrenceformerne, og det er vigtigt at kunne analysere og vurdere virksomhedens konkurrencesituation. Det indebærer, at du kan analysere virksomhedens forretningsmodel, fastlægge kernekompetencerne og vurdere det i forhold til konkurrenterne i branchen og kundernes behov.

Du skal lære om regulering af konkurrenceforhold, have kendskab til EU konkurrenceret og opnå viden om juridiske og økonomiske forhold, som kan have indflydelse på salg og markedsføring i virksomheden. Desuden lærer du om virksomhedens etiske og sociale ansvar.

Innovation (5 ECTS)

I emnet lærer du at analysere virksomheders vækstgrundlag. Du får kompetencer til at anvende denne viden, når virksomhedens vækst- og udviklingsmuligheder, skal vurderes. Denne viden er vigtig, når virksomheden skal udvikle på eksisterende eller nye produkter eller koncepter.

Du lærer at indgå strategisk i produkt- og konceptudviklingsprocesser i virksomheden. Du bliver den medarbejder, som kan vurdere virksomhedens innovative drivkræfter og anvende dem i den fremadrettede markedsføring. Du bliver samtidig i stand til at vurdere økonomiske og juridiske konsekvenser.

Videnskabsteori og metode (5 ECTS)

Du skal opnå et grundlæggende kendskab til væsentlige videnskabsteoretiske problemstillinger og metodiske tilgange. Du lærer at forholde dig kritisk til undersøgelser og deres konklusioner og bliver bevidst om den metode, de er udarbejdet med. Du får erfaring med, hvordan du bringer denne viden i anvendelse, når du skal indsamle, bearbejde og fortolke informationer om virksomheden.

Du kommer til at anvende videnskabsteori og metode direkte i dine projekter på uddannelsen, når du skal udarbejde problemafgrænsninger og hypoteser eller begrunde valg af undersøgelsesmetoder.