Studietilfredshed

- professionsbachelor i international handel og markedsføring

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2013
svar fra 81 %
2014
svar fra 87 %
2015
svar fra 83 %
Studieglæde
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen
61 60 69
Udbytte
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen
70 65 73
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre
73 73 79
Vurdering af forhold som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen 62 66 70
Undervisning 73 68 79
Socialt miljø 70 72 80
Fysisk miljø 62 na 72
Udstyr og materialer 68 na 72

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her.