Karriere

Her får du job

Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder. Som professionsbachelor i international handel og markedsføring kan du fx opnå beskæftigelse som:

  • Key account manager
  • Salgsassistent, salgskonsulent, salgsleder, salgschef
  • Marketingassistent, marketingkoordinator, marketing manager, marketingkonsulent
  • Produktchef
  • Projektleder
  • Salgs- og marketingkoordinator
  • Eksportchef  

Tag mere uddannelse

En professionsbacheloruddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Som dimittend kan du fortsætte på relevante kandidatuddannelser i Danmark eller på masteruddannelser Danmark eller i udlandet.

Videreuddannelse i udlandet

Vi har aftaler med en række udenlandske universiteter, som anerkender vores uddannelser og tilbyder videreuddannelse på bachelor- og masterniveau.

Få mere information om videreuddannelse i udlandet (på engelsk)

Bliv cand.merc.

Inden du kan starte på cand.merc.-studiet, skal du supplere din uddannelse med ekstra fag fra det pågældende universitet eller handelshøjskole, som du ønsker optagelse på. Suppleringens omfang afhænger af, hvilken institution du søger optagelse hos.

Du skal være opmærksom på, at du ikke har adgang til cand. merc.–studiet uanset, at du supplerer med relevante fag efterfølgende, hvis din adgangsgivende uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring er en anden end markedsføringsøkonom.

Aftalerne med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet gælder alene for markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi som valgfag.

Hvis du er interesseret i optagelse på andre universiteter end de nævnte, kan du forhøre dig hos det enkelte universitet om dine muligheder.

Aarhus Universitet: Har du valgt statistik og driftsøkonomi som valgfag på markedsføringsøkonom og valgt vores BSS-meritmodul som valgfrit element, har du direkte adgang til Aarhus Universitets cand.merc. linjer. Bemærk, at det efter sommeren 2016 ikke længere er muligt at supplere for at komme ind på cand.merc., du skal have kvalifikationerne fra markedsføringsøkonom og professionsbachelor i international handel og markedsføring.

Syddansk Universitet: På Syddansk Universitet skal du læse suppleringfag, for at blive optaget på deres cand.merc.-uddannelser. Suppleringens omfang afhænger af den linje, du vælger. Vær opmærksom på, at der er generelle adgangskrav på Syddansk Universitet. Se vejledning til professionsbachelorer fra Syddansk Universitet

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk