Ansøg om optagelse på professionsbachelor i international handel og markedsføring

Her finder du informationer om, hvordan du bliver optaget på professionsbachelor i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen for sommeroptaget er 1. juli kl. 12.00. Du kan søge fra 8. februar. 

Ansøgningsfristen for vinteroptaget er 1. december kl. 12.00. Du kan søge fra 1. september.

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts (sommeroptag) eller 15. oktober (vinteroptag) kl. 12.00. 

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 23. august 2017.

For vinteroptaget er studiestart 6. februar 2017. 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som markedsføringsøkonom eller lignende.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

For dig, som ikke er markedsføringsøkonom

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund end markedsføringsøkonom, skal du vedlægge et CV med uddannelseserfaring, relevante kurser og erhvervserfaring samt medsende dokumentation.

Du kan se dine adgangsmuligheder nedenfor. Kravene afhænger af din uddannelsesbaggrund. 

Akademiuddannelse i international handel og markedsføring (deltid)
Uddannelsen er adgangsgivende med bundet fagvalg i erhvervsøkonomi og erhvervsret.  

Finansøkonom 
For at få adgang som finansøkonom skal suppleringen indeholde:

 • Logistik (anbefales)
 • Digital test (se nedenfor)

Logistikøkonom 
For at få adgang som logistikøkonom skal suppleringen indeholde fagene:

 • Digital test (se nedenfor)
 • Markedsføring

Serviceøkonom 
For at få adgang som serviceøkonom skal suppleringen indeholde fagene:

 • Digital test (se nedenfor) eller erhvervsret og logistik

Designteknolog 
Adgangen som designteknolog afhænger af valg af linje – derfor vil optagelsen blive baseret på en individuel vurdering. Generelt vil der kun kunne gives merit til ansøgere, som har valgt en markedsførings-, business- eller handelslinje.

Den faglige supplering skal bestå af:

Marketinglinje og handels- eller retaillinje:

 • Digital test (se nedenfor)
 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi

Businesslinje:

 • Digital test (se nedenfor)
 • Markedsføring
 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi

Handelsøkonom 
For at få adgang som handelsøkonom skal suppleringen indeholde fagene:

 • Digital test (se nedenfor)
 • Markedsføring (kan udelades, hvis din praktik har indeholdt marketingrelaterede opgaver af et vist omfang)
 • Global økonomi

Digital test

Den digitale test foregår tirsdag 30. maj kl. 13-15. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte.

Download pensumliste til den digitale test (pdf)

Tilmeldingsfristen er mandag 22. maj. 

Tilmeld dig den digitale test 

Efter tilmelding får du tilsendt en mail med praktiske informationer om lokale, mødetid, m.m.

Det er karakteren fra din adgangsgivende uddannelse alene, der tæller i adgangsgrundlaget.

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree). 

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både en dansk og en international linje, forbeholder vi os ret til kun at udbyde den ene. Du vil så blive tilbudt at starte på denne linje, hvis du opfylder adgangskravene.