Studieordning

Markedsføringsøkonom

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Årgang 2016 og frem

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedrørende kerneområdet erhvervsret og de to obligatoriske uddannelseselementer markedsforståelse samt taktisk og operationel markedsføring B2C
  4. Valgfagskatalog forår 2017  (pdf)

Årgang 2015-2017

  1. Studieordning - fællesdel (pdf)fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel - sommeroptag (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Studieordning - institutionsdel - vinteroptag (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  4. Valgfagskatalog (pdf) 

Årgang 2014-2016

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.