Markedsføringsøkonom med speciale i globalisering

Brænder du for internationale faglige udfordringer, og er du klar til at yde en ekstra arbejdsindsats under din uddannelse? Så kan du søge om optagelse på 'markedsføringsøkonom globalisering'.

På markedsføringsøkonom med speciale i globalisering bliver du en del af et ambitiøst hold, som vil ud i verden. Du kommer til at opleve markedsføringsøkonomuddannelsens høje faglige niveau og får samtidig flere internationale udfordringer, som giver dig en uddannelse med ekstra tyngde.

Uddannelsens fag tager udgangspunkt i internationale problemstillinger, så virksomhedsbesøg, cases og projekter omhandler globale emner og udfordringer. Du kommer til at opleve det globale perspektiv i forhold til alle de faglige elementer som fx international markedsføring, kommunikation, økonomi, jura, indkøb og supply chain.

Som studerende på ’globalisering’ får du – ud over en markedsføringsøkonomuddannelse – mulighed for at specialisere dig under din uddannelse gennem følgende:

3 ugers international projektrejse

I løbet af studiet skal du på en 3 ugers projektrejse, hvor du sammen med dit hold løser en konkret opgave for en virksomhed. Du betaler selv for kost, logi og transport. Vi vurderer, at logi og transport vil koste ca. 15.000 kr. Rejsen er en obligatorisk del af uddannelsen, og du skal overveje omkostningerne, inden du søger ind på linjen. 

Temaet for projektrejsen er markedsanalyse, og du kommer til at arbejde med vurderinger af markedspotentiale, markedsvalg, målgruppevalg, distribution osv. Herudover bliver der arrangeret virksomhedsbesøg og samarbejde med internationale universiteter.

Rejsen går til en eller to oversøiske destinationer, fx i Asien eller USA, hvilket giver mulighed for at sammenligne markedsforhold med henblik på markedsvalg eller -prioritering.

Sommerskoleophold

Som studerende på markedsføringsøkonom med speciale i globalisering får du mulighed for at tage på sommerskoleophold i Malaysia, Tanzania eller USA. Opholdet foregår i begyndelsen af august mellem 2. og 3. semester. Akademiet betaler den studieafgift, som er forbundet med opholdet. Som studerende betaler du selv for kost, logi og transport.

Læs mere om sommerskoleopholdene.

4. semester: praktik i udlandet

På 4. semester har du mulighed for at tage din virksomhedspraktik i udlandet. Praktikopholdet varer 3-6 måneder, og du skal selv lave en aftale med en virksomhed. Akademiet har kontakt til en lang række internationale virksomheder, og vi vejleder dig under hele praktikforløbet.

Adgangskrav

Du skal opfylde adgangskravene til markedsføringsøkonomuddannelsen. Læs mere her.

Herudover vurderer vi ansøgere til markedsføringsøkonom med speciale i globalisering ud fra følgende kriterier:

  • karaktergennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse 
  • motiveret ansøgning og CV

Ansøg om optagelse

Du skal søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen via den koordinerede tilmelding (optagelse.dk). Ansøgningsfristen er den 15. marts for kvote 2 og 5. juli for kvote 1. Læs mere her.

Du får besked, om du er optaget, i et optagelsesbrev den 30. juli. Herefter kan du søge om at starte på 'markedsføringsøkonom for globalisering' via nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er den 4. august kl. 12.00.

Ansøgningsskema.

I din motivationsansøgning skal du reflektere over følgende spørgsmål:

  1. Hvem er du, og hvad motiverer dig?
  2. Hvorfor søger du ind på Global-linjen?
  3. Hvad er dine internationale erfaringer?
  4. Hvad er din drømmevirksomhed?

Du får besked, om du er optaget, senest den 22. august.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte studievejledningen for yderligere information.